Specijalizovani smo za pružanje podrške industriji u skladišno-transportnoj ambalaži.

Palete
Big Bag
Centar za reparaciju
Transport

Već dugi niz godina uspevamo da zadovoljimo najviše standarde i zahteve naših kupaca u sledećim sektorima:

Trgovina
Proizvodnja
Reciklaža

Popravi-upotrebi-uštedi-sačuvaj životnu sredinu